!JES het brugproject is opnieuw beoordeeld door het NJi als effectieve jeugdinterventie en als theoretisch goed onderbouwd. Een felicitatie waard.