GEMEENTEN EN NETWERKPARTNERS

(Beleids)medewerkers kunnen op deze pagina informatie vinden over !JES jij en scheiden.

!JES het brugproject, informatie gemeenten

Informatie voor (beleids)medewerkers van gemeenten.

!JES het brugproject is een training voor kinderen & ouders in de periode rondom de scheiding. Het is een preventieve groepstraining. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft deze training bin november 2016 opnieuw beoordeeld als een effectieve jeugdinterventie voor ouders en kind (8-12 jaar) en als theoretisch goed onderbouwd. 

!JES het brugproject in perspectief van overige programma’s voor kinderen van 8-12 jaar.

Licht preventief

Zandkastelen: 1 dagdeel, waarbij ouders en kinderen in groepen aan het werk zijn rondom scheiding.

Preventief en curatief
KIES, Kind in Echtscheidingssituaties: lotgenoten-groeps-programma voor kinderen van gescheiden ouders. 

!JES het brugproject: groepstraining voor kinderen en een afzonderlijke training voor de ouders. Zowel de kinderen als de ouders werken in separate groepen aan het omgaan met de gevolgen van echtscheiding.

Behandeling (GGZ)
Kind uit de Knel (Lorentzshuis): groepstraining voor ouders die in een complexe scheiding terechtgekomen zijn en van wie de kinderen onder die situatie lijden. De kinderen volgen een afzonderlijk programma.

De website Wegwijzer Kind en Scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut geeft een overzicht van het preventieve aanbod voor kinderen en ouders na scheiding.

In ontwikkeling door !JES jij en scheiden

!JES jongeren & hun ouders, educatief groepsprogramma na scheiding. Dit is een programma voor jongeren en hun ouders, waarbij door het geven van scheidingseducatie kortdurend wordt gewerkt. Op basis van dit programma kunnen jongeren & hun ouders zelf een inschatting maken of meer ondersteuning nodig en gewenst is. De trainers kunnen ook een advies geven.
Op het Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle is in 2015/2016 een pilot gegeven. In 2016/2017 is een groep professionals in Hoofddorp en Amsterdam getraind, ook zij voeren een pilot uit.

Als u belangstelling heeft voor dit programma, neem dan contact op.

!JES informatie netwerkpartners

Samenwerken

Tineke van den Berg zoekt steeds de samenwerking met andere professionals. Hierbij valt te denken aan leerkrachten en docenten op scholen, mediators, advocaten en uiteraard andere hulpverleners. Deze samenwerking is belangrijk als het thema scheiding aan de orde is. Ouders en kinderen hebben vaak tijdens het proces van de scheiding te maken met meerdere professionals. Het wordt op prijs gesteld als u contact zoekt met !JES jij en scheiden, wanneer u meent dat dat waardevol is voor uw beroepspraktijk.

Professionaliseren

(Beleids)medewerkers zoeken naar de juiste scholing voor zichzelf of voor hun medewerkers. Tineke van den Berg heeft haar trainingen geoptimaliseerd door de samenwerking met Rob Kuijpers aan te gaan.

Voor opleiding en training:  Kuijpers & van den Berg, scholing voor de scheidingsprofessional.