!JES HET BRUGPROJECT

 

Het meemaken van een scheiding roept bij veel ouders vragen op over de omgang met en opvoeding van hun kinderen.
Voor kinderen betekent een scheiding dat ze plotseling te maken krijgen met veel en grote veranderingen, die ook nog eens sterke emoties oproepen.

Preventieve groepstraining voor kind & ouders

!JES het brugproject is een preventieve groepstraining voor kind & ouders en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Het contact met beide ouders neemt een centrale plaats in. De training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Tijdens afzonderlijke groepssessies wordt hier met hen aandacht aan besteed.

De brug

Zowel kinderen als ouders werken met de metafoor van de brug. De pijlers verbeelden de huizen van de ouders. Voor de kinderen dient er een brug te komen, zodat zij zo goed en makkelijk mogelijk van de ene ouder naar de andere kunnen. Lees hierbij ook dat kinderen contact blijven houden met beide ouders. Hiervoor is werk te doen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. De kinderen werken aan het bouwen van de brug, door zogenaamde bouwstenen te verzamelen. Een bouwsteen kan zijn dat een kind weet wat het kan doen als het verdrietig is, of als het iets moeilijks durft te vragen aan een ouder, maar ook dat het leert minder boos te worden op een of beide ouders. Bij het bouwen van een brug wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen een gezin, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokkenen. Elke brug ziet er daarom weer anders uit.

 

Aanbod en uitvoering van !JES het brugproject in Nederland

Speels en serieus

Het werken in de groep met kinderen wordt op een speelse en bij de leeftijd passende manier gedaan. Het thema echtscheiding brengt met zich mee dat er ook moeilijke onderwerpen besproken worden. De kinderen wordt geleerd dat er moed voor nodig is om de moeilijke dingen onder ogen te zien, maar dat je er dan ook wat aan kunt doen. Kinderen kunnen tijdens een scheiding helaas niet altijd zelf iets aan de situatie veranderen. Ook dat wordt met hen besproken.

Ouders

De scheiding van de ouders overkomt kinderen, zij kiezen er niet voor. Dat geeft hun soms een gevoel van machteloosheid. Toch staan kinderen staan niet machteloos in de periode van scheiding. Tijdens de training leren zij wat zij kunnen doen vanuit hun eigen positie. Dit helpt hen om met de situatie om te gaan. De ouders hebben vaak een grotere invloed op het verloop en de gevolgen van de scheiding. Dit is de reden waarom juist met ouders in een afzonderlijke groep gekeken wordt naar hun mogelijkheden om er (samen) voor de kinderen te zijn. Ouders krijgen informatie en zij worden gestimuleerd zich in te zetten voor het ouderschap na scheiden. Dit kan samengevat worden met de zin: ” Vriendelijk blijven tegen mijn ex-partner, die nu collega-ouder is geworden”. Dit vriendelijk kunnen blijven naar elkaar als collega-ouders heeft een verstrekkende, positieve invloed op hoe de kinderen met de gevolgen van de scheiding kunnen omgaan.

De groepstraining is in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) doorontwikkeld in 2011. !JES het brugproject wordt op diverse plaatsen in Nederland gegeven.

Certificering
 • Trainers die het programma uitvoeren dienen gecertificeerd te zijn.
 • In de overzichtskaart van Nederland ziet u welke trainers er gecertificeerd zijn en op welke plaatsen !JES het brugproject aangeboden wordt.
 • Gecertificeerde trainers zijn bevoegd om !JES het brugproject als preventief programma te geven in doorsnee scheidingssituaties.
 • Trainers met een PLUS-certificaat zijn trainers die aanvullende modules hebben gevolgd om complexere scheidingssituaties van ouders en kind te begeleiden.
 • Vanaf januari 2016 is het verplicht om met twee gecertificeerde trainers te werken op een groep kinderen en ouders.
Inhoud !JES het brugproject

1. Intake: ouders & kind en trainers

 • Tijdens deze fase wordt gekeken of de training past bij de vraag van ouders en kind.
 • Ouders & kind worden samen uitgenodigd voor de intake.
 • Een deel van de intake is voor ouders en trainers afzonderlijk, een deel samen met ouders, kind en trainers.
 • Er wordt informatie gegeven over de inhoud van de training en over wat van ouders en kind wordt verwacht.

2. Training voor de kinderen

 • Zeven bijeenkomsten en een follow up.
 • Scheidingseducatie over de gevolgen van echtscheiding.
 • Contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met en opkomen voor eigen wensen en verlangens.
 • Omgaan met vaak heftige emoties en forse veranderingen in het dagelijks leven.
 • De metafoor van de brug; samen met ouders op een praktische manier vorm geven aan de veranderingen na een echtscheiding.

3. Training voor de ouders

 • Drie bijeenkomsten van twee uur.
 • Scheidingseducatie over de gevolgen van echtscheiding.
 • Kinderen in staat stellen contact te houden met beide ouders, ondanks (soms heftige) spanningen tussen de partners.
 • Uitvoeren ouderschap na scheiden: van partners naar collega-opvoeders.
 • Opvoeden na scheiding.
 • Praten met je kind.

4. Afsluitend gesprek met kind en ouders

 • Evaluatie van de training; afronden indien mogelijk, aanvullende hulp indien gewenst.

5. Terugkom-middag voor kinderen

 • Bekijken of alles nog goed gaat; afronden indien mogelijk, aanvullende hulp indien gewenst.
 • Contact tussen trainers en ouders als er nog vragen of zorgen zijn.

 

IJsterk, Welzijn

 

 

 

Mw. L. Boswijk en mw. A. Keff. Beiden zijn gecertificeerde trainers.

Meer informatie.

 

 

Combiwel, gecombineerd welzijnswerk.

Carmen Caspersz en Noor Karpe.  Beiden zijn gecertificeerde trainers.

Meer informatie.

Maaike Dortmans

Maaike Dortmans is Plus gecertificeerd als trainer !JES het brugproject.

Meer informatie.

Maaike maakt ook deel uit van het JESteam Flevoland. Zij bieden !JES het brugproject aan.

Anneke Criens en Marin Zorgdrager

Anneke Criens en Marin Zorgdrager zijn beiden gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Zij voeren dit uit in hun praktijk Het Reizende koffertje.

MeerWaarde, Maatschappelijke Dienstverlening

Binnen MeerWaarde zijn meerdere professionals gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Trainers: Toos Aerts, Sunita Koomen, Angelique Hoetmer, Wendy Amsing, Vesna Dragojevic, Siham Eloche en Bidi Stam.

Simone Duin en Jayne Mackenzie zijn vanaf 13 oktober 2016 gecertificeerde trainers.

Een aantal medewerkers van MeerWaarde doen mee aan de pilot !JES jongeren (12+) & hun ouders: Angelique Hoetmer, Sunita Koomen, Simone Duin en Jayne Mackenzie.

MeerWaarde biedt !JES het brugproject aan.

 

Jenny van den Biggelaar

Jenny van den Biggelaar is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij voert dit uit samen met Desiree de Jong, binnen haar praktijk Okracht.

 

Wilma Dijk

Wilma Dijk is een aspirant gecertificeerde trainer !JES het brugproject. Meer informatie.

Pouwliena Tot

Pouwliena Tot is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij biedt op dit moment de training niet aan voor ouders en kinderen.

Inge Smit

Inge Smit is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij biedt de training voor kinderen en ouders op dit moment niet aan.

Charlotte Kikkert

Charlotte Kikkert is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Meer informatie.

 

Pactum/Lindenhout en Dimence/Mindfit Deventer

Gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Pactum/Lindenhout: Linda Mittendorff,  Marieke Eggink en Kim Jansen.

Dimence/Mindfit: Els Kuijk. Stichting de Kern: Carola Stam en Suzan van Ussen.

Zij bieden de training in samenwerking aan. Contactpersoon: Marieke Egging.  Eggink.m@pactum.org

 

Jeanette Meersma

Jeanette Meersma is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij biedt de training voor ouders en kinderen op dit moment niet aan.

Maarten Roth en Lizzy Reith

 
Maarten Roth en Lizzy Reith zijn beide gecertificeerde trainers !JES het brugproject.
 
Zij bieden op dit moment de training voor kinderen en ouders niet aan.

Bettie Sleeuw

Bettie Sleeuw is aspirant trainer !JES het brugproject.

Zij biedt de training voor kinderen en ouders op dit moment niet aan.

Jenny van 't Hof

Jenny van 't Hof is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij biedt op dit moment de training voor kinderen en ouders niet aan.

Wijkteam Zwolle

Nadia Laroes en Martine Koopmans zijn beiden gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Op dit moment wordt de training voor kinderen en ouders niet door het wijkteam in Zwolle aangeboden.

Judith van der Pol

Judith van der Pol is basis-gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij biedt het op dit moment niet aan.

Eye4U en Windesheim Zwolle

Julia Foekema (aspirant trainer) en Johanny den Ouden zijn trainers !JES het brugproject.

Zij bieden de training voor kinderen en ouders op dit moment niet aan.

Wendy Beers, team Flevoland

Wendy Beers is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij is initiatiefneemster van het JESteam Lelystad dat samen met meerdere hulpverleners de training aanbiedt. Meer informatie.

Hiekje Dijs

Hiekje Dijs is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij neemt deel aan het team in Flevoland. Meer informatie.

 

De Boei, centrum voor Welzijn en Hulpverlening

Prisca Zeefat en Hetty Bos zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.
Zij voeren de training voor kinderen en ouders uit binnen de Boei. Meer informatie.
 

Psychologenpraktijk Dooijeweerd

Geraldine van Krimpen en Annelies Tim zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

De training wordt aangeboden bij Psychologenpraktijk Dooijeweerd. Lees meer.

 

 

 

Monique Huurman

Monique Huurman is aspirant trainer !JES het brugproject.

Zij heeft vooral kennis genomen van het programma en van de benadering van kinderen na scheiding. Zij voert de training niet uit.

Riozorg Arnhem

Suzanne Westerik en Edmee Dielissen zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

RIOZORG biedt de training aan. Meer informatie.

Maatschappelijk werk Nijmegen

Erik Derks en Els Beaumont zijn beiden gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

De training voor kinderen en ouders wordt op dit moment niet door het aangeboden.

Christie van Dijken

Christie van  Dijken is een  gecertificeerde trainer !JES het brugproject.
Zij biedt de training aan binnen haar praktijk Kansrijk. Meer informatie.

Corina van Os

Corina van Os is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij biedt de training voor kinderen en ouders op dit moment niet aan.

Dirk Konig

 
Dirk Keuning is een basis-gecertificeerde trainer !JES het brugproject.
 
Hij biedt de training voor kinderen en ouders aan binnen zijn praktijk Gras Coaching. Meer informatie.

Bart Verbene

Bart Verbene is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Hij biedt de training aan in zijn praktijk Zuidwest Mediation. Meer informatie.

Dorien Huisman

Dorien Huisman is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

De training wordt niet aangeboden bij de Fontys Hogeschool.

Lenny Vermeulen

Goirle
 
Lenny Vermeulen is een Basis-gecertificeerde trainer !JES het brugproject.
 
De training wordt aangeboden in haar praktijk Remedial teaching & Meer. Meer informatie.

Juzt, bij opvoeden en opgroeien.

Margreet Woerlee, Rianne Roggeband, Colette Montens en Fransje Kirkels zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Binnen de organisatie wordt op dit moment de training voor kinderen en ouders niet aangeboden.

Suzy de Ridder en Birgit van Oosterhout

Suzy de Ridder en Birgit van Oosterhout zijn beiden gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Zij werken binnen WegWijs Roosendaal. De organisatie biedt op dit moment de training voor kinderen en hun ouders aan. Meer informatie.

Dieuwertje Suurland

Dieuwertje Suurland is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij biedt de training voor kinderen en ouders op dit moment niet aan.

Buurtwerk Rotterdam en ZoWel Delfshaven

 
Gecertificiceerde trainers van Buurtwerk Rotterdam en ZoWel Delfshaven: Mariëlle Meijboom, Jos Jonkergouw, Sabine Palyama, Marjolein van der Vlies, Ana Budimir, Christel de Jong, Fernando Fonseca, Monique van der Linden.
 
Tineke van den Berg, Silta Singh blijven nu nog aspirant trainers.
 
De training voor kinderen en ouders wordt aangeboden bij Buurtwerk Rotterdam en ZoWel Delftshaven. Meer informatie.

Centrum voor Dienstverlening Rotterdam

Elise Bernard- Geluk, Ludie Koot, Zeliha Turktas en Vanessa van den Dulk zijn gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Annemieke Ceton en Camille van den Boer zijn ook gecertificeerd trainer !JES het brugproject en bevoegd de training uit te voeren.

De training wordt nog niet aangeboden door de organisatie CVD.

Flexus Jeugdplein Rotterdam

Flexus Jeugdplein. Nitsa Apostolakes, Corine Lagendijk, Fatmanur van Gilst, Ambrosina Jesus, Theo Bril, Lisetta Loi, Tanja Kleerenkoper, Marjolein Rolloos en Marjolein Bel zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject. Aspirant trainer: Inge Verboom.

De training wordt door de organisatie aangeboden voor kinderen en ouders. Lees meer.

Desiree de Jong

Desiree de Jongh is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij biedt de training aan in haar praktijk Bureau Ouderschap na scheiden. Meer informatie. 

Jeugdformaat Rijswijk

Gecertificeerde trainers !JES het brugproject bij Stichting Jeugdformaat: Anja Beeksma, Carla den Hartog, Margreet van Herpen, Bianca van Leeuwen- van der Horn, Meike Massar, Carla Naafs, Mathilde Vlieg, Wendy van Vliet, An van Zanten.

Merian van den Berg, Karin Geurts en Carolien Hornstra zijn vanaf 15 juni 2017 gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

De training wordt door Jeugdformaat aangeboden aan kinderen en ouders. Meer informatie

 

Youz, Jeugd GGZ Haaglanden

Suzanne Brieko, Martine Kreuzen zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Gaby Keasberry is tevens gecertificeerd trainer !JES het brugproject.

Sinds 13 oktober 2016 zijn Judith Zegers en Marieke Drent gecertificeerde trainers.

Eefje Kelder en Stefan van der Zwan zijn sinds 4 oktober 2018 gecertificeerde trainers.

De training wordt voor kinderen en ouders doorYouz aangeboden.

 

Anja Beeksma

Haarlem
 
Anja Beeksma is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.
 
Zij biedt de training aan in Haarlem. Lees meer.
 

Spirit, Jeugd & Opvoedhulp

 
Vanessa van Dam, Esther Koele en Klaartje Sluijs zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.
Mariëtte Dijkstra is ook een gecertificeerde trainer !JES het brugproject en bevoegd de training uit te voeren.
 
De training voor kinderen en ouders wordt op dit moment nog niet door Spirit aangeboden. Er is wel een samenwerking met MeerWaarde Hoofddorp. Meer informatie.
 
Spirit doet mee met de pilot !JES jongeren (12+) & hun ouders: Vanessa van Dam, Esther Koele en Klaartje Sluijs zijn inmiddels getraind.

Anne Abbenes

Anne Abbenes is  aspirant trainer !JES het brugproject.

Elsemie Strikkers

Elsemie Strikkers is gecertificeerd trainer !JES het brugproject. Zij is bevoegd de training uit te voeren.

Praktijk Toverdruppels

Linda Noordeman is gecertificeerd trainer !JES het brugproject. Zij is bevoegd de training uit de voeren.

Kindertherapie Esther

Esther Nijboer is gecertificeerd trainer !JES het brugproject. Zij is bevoegd de training uit te voeren.

Kinderpraktijk Lelystad

Linda Derksen is aspirant trainer !JES het brugproject. Zij is bevoegd de training uit te voeren.

Zij maakt deel uit van het Jesteam in Lelystad. Daar wordt het ook aangeboden.

 

 

 

Melvin Stuut en Sylvana Gordijn

Sylvana Gordijn en Melvin Stuut zijn aspirant trainers !JES het brugproject. Zij zijn bevoegd de training uit te voeren.

Zij bieden de training aan binnen de praktijk van Sylvana. Lees meer.

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijswijk

Voor het CJG in Rijswijk zijn Manuela Boers en Naiky Faries per 15 juni 2017 gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

José Kuijsters

José Kuijsters is aspirant trainer !JES het brugproject.

Zij biedt dit aan in haar praktijk Pedagogisch Buro Compane.

José Kuijsters

Op deze locatie heeft Pedagogisch Buro Compane van José Kuijsters een vestiging. Zij is aspirant trainer !JES het brugproject.

Gezinscoaches Deventer

De volgende gezinscoaches zijn gecertificeerde trainer !JES het brugproject:

Tineke Grijsen, Judith Buist, Mirjam Boelema, Miriam Schram, Tjitske Nieuwenhuis, Sabrina Köhler en Petra Tuin.

U kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@gezinscoaches.nl

Daphne Berends

Daphne Berends is gecertificeerd trainer !JES het brugproject. Zij werkt in haar eigen praktijk Stabiel Coaching.

Welzijnsgroep Sedna

Binnen de Welzijngroep Sedna is Maaike Overeem nu gecertificeerd trainer !JES het brugproject.

Welzijngroep Sedna/ onderdeel Tinten

Voor de Welzijngroep Sedna/ onderdeel van Tinten is Daniëlle Everts gecertificeerd trainer !JES het brugproject.

Maurits Groot Kormelink

Maurits is gecertificeerd trainer !JES het brugproject.

Hij biedt de training aan in zijn praktijk Maatwerk bij Verlies. Meer informatie.

Rijnstad Arnhem

Voor de organisatie Rijnstad Arnhem zijn Mirella Taankink en Kim van Orden gecertificeerde trainers.

Rijnstad Arnhem biedt de training aan. Lees hier voor meer informatie.

Anna Sarbo

Anna Sarbo is aspirant trainer !JES het brugproject.

Muziekpraktijk Modulatie

Lisanne Veldman is gecertificeerde trainer !JES het brugproject. Zij gaat de training uitvoeren met Maaike Schreuder en biedt het aan via haar Muziekpraktijk Modulatie. Meer informatie.

Maaike Schreuder-praktijk voor Orthopedagogiek

Maaike Schreuder is gecertificeerde trainer !JES het brugproject. Zij gaat de training uitvoeren in samenwerking met Lisanne Veldman.

Pedagogisch centrum Putten

Binnenkort wordt !JES het brugproject door het Pedagogisch centrum Putten aangeboden.

Ouder- en Kindteam Amsterdam, Carmen Caspersz

Carmen Caspersz is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject. Zij voert de training in een pilot uit als Ouder- en kindadviseur Slotervaart. Via haar mailadres kunt u contact met haar opnemen: c.caspersz@oktamsterdam.nl

 

Coöperatie Holland Rijnland- Jeugd en Gezinteam Oegstgeest

Rogier van de Vorst, Elsbeth Hogewoning en Lindsay Rooker zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Zij zijn in voorbereiding om de training aan te bieden.

Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist

Jarine de Voogd en Rianne Ruiter zijn gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij zijn in voorbereiding om de training aan te bieden.

Impuls-Welzijn

Mareille IJntema en Leonie ten Velde zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Binnen hun organisatie (Onderdeel van Tinten Welzijnsgroep) bieden zij de training voor kinderen en hun ouders aan. Meer informatie hierover.

Sedna Welzijn- Emmen-Zuid

Annemiek van Dijk, Preventief Jeugdwerker en Sandra Meinen, Schoolmaatschappelijk werker, zijn gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij bieden de training binnenkort aan kinderen en hun ouders aan.

Sedna Welzijnsgroep, gebied de Blokken

Maaike Sijbom-Eiting, schoolmaatschappelijk werkster, en Alene Sinanovic, preventief jeugdwerker, zijn gecertificeerd trainer !JES het brugproject.

Zij bieden binnenkort de training voor kinderen en ouders aan in dit gebied. Voor vragen kunt u hen mailen: 

deblokken@welzijngroepsedna.nl

Sedna Welzijnsgroep. Emmen-Oost.

Linda Stroeve en Wianne Postema zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Binnen Sedna Welzijnsgroep bieden zij binnenkort het programma aan kinderen en hun ouders aan.

Weerbaarheidscentrum Zeist

Ruben Doeser is gecertificeerd trainer !JES het brugproject.

Hij bied het programma voor kinderen en hun ouders binnenkort aan binnen het Weerbaarheidscentrum.

Sedna Welzijnsgroep Gebiedsteam Emmen Noord

Voor dit gebied is binnen Sedna Amanda Kalsbeek gecertificeerd trainer !JES het brugproject.

Zij bieden binnenkort de training voor kinderen en hun ouders aan.

Sedna Welzijnsgroep. Gebiedsteam de Monden

In dit gebied zijn Bianca Arends- de Moor (schoolmaatschappelijk werker) en Marlijn Rocks ( preventief jeugdwerker en schoolmaatschappelijk werker) gecertificeerde trainers !JES het brugproject. Zij werken in het gebiedsteam de Monden in het Multifunctioneel Centrum de Deele.

Zij bieden binnenkort de training aan kinderen en hun ouders aan.

Sedna Welzijnsgroep, Nieuw Amsterdam

Emma Maalderink en Heleen Koopmans zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject.

Zij zijn bevoegd om de training te geven aan ouders en kinderen.

Jeugdformaat, team Ouderschap Blijft, Rijswijk

Voor het team Ouderschap Blijft zijn vanaf 13 september 2018 de volgende gecertificeerde trainers bevoegd om !JES het brugproject te geven:

 1. Sabine Muste
 2. Wendy van Kempen
 3. Annet Osborne

Meer informatie over het aanbod op het gebied van scheiding. Klik hier.

Schoolformaat Rijswijk

Vanuit het team Schoolmaatschappelijk werk Schoolformaat zijn de volgende gecertificeerde trainers bevoegd om !JES het brugproject te verzorgen:
1. Yvonne Houwer; 2 Patricia de Waard; 3. Linda Bosch; 4. Judith van Marrewijk; 5. Rosalien van Oord; 6. Mariska Rijnhart.

Voor meer informatie over het aanbod op het gebied van scheiding. Klik hier.

Dieuwertje Meijer, Loes Ambrosius en Tessa de Wit.

Loes, Tessa en Dieuwertje zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject. Zij zijn bevoegd om de training te verzorgen voor kinderen en hun ouders. Op dit moment zijn zij in voorbereiding om het uit te voeren.

Sociaal werk de Schans

Monique Biegel is een gecertificeerde trainer !JES het brugproject.

Zij werkt bij De Schans, onderdeel van Tinten.

CJG Steenbergen

Een aantal medewerkers van het CJG Steenbergen zijn gecertificeerde trainers !JES het brugproject. Dit zijn: Fieke Donkers, Sietske Backx, Jits de Wild, Melanie van der Mark, Imke van Geel, Anouk Jacobs, Desiree Musters en Marinek Perdeams.

Youz Haaglanden

Voor de organisatie Youz Haaglanden is Susanne Groenenboom nu sinds 28 november 2019 aspirant trainer !JES het brugproject.

De organisatie biedt de training op dit moment aan. Meer informatie https://www.youz.nl/hoe-wij-helpen/preventiegroepen

Gemeente Edam-Volendam, GGD Zaanstreek Waterland

Voor deze gemeente gaat Ellen Groot de training !JES het brugproject verzorgen. Zij is per 28 november 2019 aspirant trainer.

Informatie over het aanbod bij de gemeente Edam-Volendam.

Birgit van Oosterhout

Birgit van Oosterhout is een gecertificeerde trainer voor !JES het brugproject.

Zij biedt de training voor kinderen en ouders aan binnen haar eigen praktijk Bij Bir. Meer informatie.