TRAIN DE TRAINER

Onderstaand vind je meer informatie over de train de trainer !JES het brugproject.

 

(Ortho)pedagogen, psychologen kind & jeugd. Professionals in de jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld in het (school)maatschappelijk werk, buurtwerk, bij Centra voor Jeugd & Gezin of in een particuliere praktijk. Mediators die met gescheiden ouders werken. Minimaal HBO-niveau.

Na afloop ben je bevoegd om de training !JES het brugproject te geven aan kinderen en ouders.

Deze train de trainer is geaccrediteerd door:

  • SKJ voor jeugdzorgwerkers.                                                                                                     SKJ logo_2016_15%

 

 

Je leert het theoretisch kader en de uitgangspunten van de training !JES het brugproject. Hiermee ben je in staat het trainingsprogramma uit te voeren, in samenwerking met een collega. Het doel van de intervisie is om mogelijkheid te bieden tot verheldering en verdieping.

Voor nog meer verdieping wordt een aanvullende training geadviseerd die door Kuijpers & van den Berg wordt gegeven. Hierin wordt aandacht besteed aan ouderschap na scheiden en praten met kinderen. Lees meer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100 procent (training en intervisie). De intervisie vindt plaats circa drie maanden na de trainingsdag. Daarna ben je BASIS-gecertificeerd trainer voor !JES het brugproject.

Data

Eerst volgende train de trainer is op

In verband met de Sabbatical ( april 2020 – oktober 2020) van Tineke van den Berg, zal de volgende training gepland worden in november 2020.

Het blijft mogelijk om een incompany training !JES het brugproject te organiseren in 2020.

Plaats

!JES jij en scheiden, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle

Routebeschrijving

1. Voorbereiding (minimaal 30 minuten)

  • Algemene afstemming op het thema.
  • Bepalen competenties en leerdoelen.

2. Trainingdag (7 uur)

  • Theoretische achtergrond.
  • Inhoud training ouders & kind.
  • Vaardigheden trainen.

3. Uitvoeren !JES het brugproject in de eigen organisatie

4. Voorbereiding en intervisie (minimaal 4 uur)

  • Beschrijving casus.
  • Intervisiebijeenkomst van 3 uur.
 

De kosten voor de training bedragen 600 euro p.p, inclusief trainershandleiding en materiaal kind en ouders van !JES het brugproject.

Aanmelden kan via het Contactformulier professional, je ontvangt daarna per mail het inschrijvingsformulier, het programma en de algemene voorwaarden.

Er kan ook een offerte aangevraagd worden voor een in company training.