MISSIE & VISIE

 

Missie

!JES jij en scheiden weet dat kinderen zich, ondanks het meemaken van een scheiding, goed kunnen blijven ontwikkelen. Daarvoor is het vooral nodig dat hun ouders op een vriendelijke manier met elkaar omgaan. De ontspanning van ouders maakt het mogelijk dat zij zich weer liefdevol kunnen richten op hun oorspronkelijke taak als opvoeders. Dit is wat kinderen nodig hebben en wat ouders goed doet in hun nieuwe leefsituatie.

Visie

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een gezin. De gezinsleden krijgen met veel veranderingen te maken. Ook de betrokken van het gezin, zoals familie, vrienden, buurt, school en sportvereniging merken dit. Zij hebben zelfs invloed op hoe het gezin kan wennen aan die veranderingen. Een positieve invloed is ondersteunend voor alle betrokkenen. Het vormgeven aan de nieuwe leefsituatie is een proces dat extra vaardigheden vraagt van ouders en kinderen. !JES jij en scheiden begeleidt in dat proces.

De start voor die nieuwe leefsituatie heeft een goede basis nodig. Die wordt gevormd door een “goede”  scheiding. Dit gaat niet vanzelf. Door het uitvoeren van de extra taken en het aanleren van de bijbehorende vaardigheden, tijdens de spanningsvolle fase van echtscheiding, ontstaat die basis. Er wordt daarbij recht gedaan aan de complexiteit van een echtscheiding en aan het starten van een nieuwe leefsituatie. Binnen elk gezinssysteem vragen een aantal aspecten aandacht, zoals bijvoorbeeld:

  • het afronden van het huwelijk, zodat dat de problemen uit het huwelijk geen blijvende rol spelen in de relatie als ouders;
  • vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek bij een ex-partner;
  • reacties van de kinderen op de scheiding;
  • betrokken familie/vrienden;
  • invloed van een nieuwe partner.

Een goede echtscheiding eindigt in ruimte voor ex-partners om hun leven elk zelfstandig vorm te geven. Het ouderschap wordt als onderdeel daarvan gereorganiseerd, zodat kinderen inhoud blijven geven aan de band met hun vader en moeder en omgekeerd. Dit is voor kinderen de basis voor een gezonde ontwikkeling. De omgeving van het veranderde gezin is vervolgens in staat op gewenste wijze betrokken te blijven.

Samenwerken
!JES jij en scheiden werkt samen met verschillende professionals. Professionals met hart voor de zaak. Zij beschikken uiteraard over de juiste bevoegdheden, kennis en vaardigheden. De betrokkenheid van en bij mensen vormt een belangrijke drijfveer. Daarnaast hebben zij plezier in samenwerken.

Er wordt bij de professionals een beroep gedaan op de combinatie zelfstandigheid, inspiratie en samenwerken met collega’s, om de hulp aan ouders en kinderen na echtscheiding binnen !JES jij en scheiden te optimaliseren.

Op het gebied van mediation wordt o.a. samengewerkt met:

Gerda Wilbrink en Rob Kuijpers