Over !JES jij en scheiden

!JES jij en scheiden biedt professionele begeleiding bij (echt)scheiding.
Op deze pagina vind je meer algemene informatie over !JES jij en scheiden. 

Tineke van den Berg

In 2003 startte de specialisatie ‘(echt)scheiding’ van Tineke van den Berg tijdens de ontwikkeling van !JES het brugproject, in samenwerking met Gerda Wilbrink. Binnen haar particuliere praktijk !JES jij en scheiden, begeleidt Tineke ouders, kinderen en jongeren voor, tijdens en na de fase van scheiden. Zij luistert vooral naar kinderen en jongeren en helpt hen bij vragen of moeilijkheden. Zij zorgt ervoor dat kinderen en jongeren hun stem (weer) kunnen laten horen. Ouders wil zij begeleiden, zodat deze gezamenlijk hun taak als ouders kunnen blijven uitvoeren na de scheiding. Aan professionals wil zij kennis en vaardigheden overdragen in het begeleiden op dit gebied. Haar nieuwe boek voor professionals is in juni 2018 uitgekomen: Praten met kinderen en jongeren over scheiding.

Vanaf 2014 werkt zij samen met Rob Kuijpers binnen Kuijpers & van den Berg, om scholing voor professionals te verzorgen op het gebied van scheiding.

Vanaf 2015 verzorgt zij aan de post-academische opleiding voor Orthopedagoog Generalist in Groningen het lesblok “ouderschap na scheiden”.

Vanaf 2015 is Tineke van den Berg bevoegd om het (groeps)programma Kind uit de Knel uit te voeren.

Vanaf 2015 wordt door de Rechtbank Overijssel onder andere een beroep op haar gedaan als Bijzondere Curator in jeugdzaken. In die functie treedt zij op als ‘advocaat’ voor het kind.

Tineke heeft een heldere visie ontwikkeld op ouderschap na scheiden en op het begeleiden van kinderen en jongeren na scheiden. Inspiratiebronnen zijn professionals die gespecialiseerd zijn op dit gebied, zoals Ed Spruijt, Else-Marie van den Eerenbeemt, Justine van Lawick en bovenal Lieve Cottyn.

Haar kennis en inzet gebruikt zij ook in het meedenken met professionals om ouders en kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in het proces van scheiden.
1. Deelname werkgroep Wegwijzer Kind en Echtscheiding. Ontwikkelaars van andere programma’s op het gebied van scheiden, in samenwerking met het NJi, Trimbos, TNO en o.a. de Universiteit van Utrecht.
2. Samenwerking met Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming, Mediation en Advocatuur in Zwolle. Doel: verbeteren betrekken kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan.
3. Samenwerking met advocaten en hulpverleners. Doel: preventief werken op het gebied van scheiding en recht doen aan de stem van het kind of de jongere.

Tineke van den Berg is mede-oprichter van PRO, leren & gedrag (in 1993). Tijdens het werk bij PRO heeft zij kennis verkregen op de terreinen van leerproblematiek en gedragsproblematiek. In het bijzonder: dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, angstproblematiek, trauma (EMDR), depressie en problemen op sociaal gebied. Naast de blijvende samenwerking met PRO, neemt zij deze ervaring mee in haar werk met kinderen en ouders, na scheiden.

Tineke van den Berg, psycholoog kind & jeugd,
GZ-psycholoog, orthopedagoog/docent en trainer.

BIG registratienummer 89050139825
KvK nummer 59846119

Lidmaatschappen

NIP          Nederlands Instituut voor Psychologen
NVO        Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen
VEN        Vereniging EMDR Nederland

Kwaliteitsstatuut

!JES jij en scheiden heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ.

Missie & visie

Missie

!JES jij en scheiden weet dat kinderen zich, ondanks het meemaken van een scheiding, goed kunnen blijven ontwikkelen. Daarvoor is het vooral nodig dat hun ouders op een vriendelijke manier met elkaar omgaan. De ontspanning van ouders maakt het mogelijk dat zij zich weer liefdevol kunnen richten op hun oorspronkelijke taak als opvoeders. Dit is wat kinderen nodig hebben en wat ouders goed doet in hun nieuwe leefsituatie.

Visie

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een gezin. De gezinsleden krijgen met veel veranderingen te maken. Ook de betrokken van het gezin, zoals familie, vrienden, buurt, school en sportvereniging merken dit. Zij hebben zelfs invloed op hoe het gezin kan wennen aan die veranderingen. Een positieve invloed is ondersteunend voor alle betrokkenen. Het vormgeven aan de nieuwe leefsituatie is een proces dat extra vaardigheden vraagt van ouders en kinderen. !JES jij en scheiden begeleidt in dat proces.

De start voor die nieuwe leefsituatie heeft een goede basis nodig. Die wordt gevormd door een “goede”  scheiding. Dit gaat niet vanzelf. Door het uitvoeren van de extra taken en het aanleren van de bijbehorende vaardigheden, tijdens de spanningsvolle fase van echtscheiding, ontstaat die basis. Er wordt daarbij recht gedaan aan de complexiteit van een echtscheiding en aan het starten van een nieuwe leefsituatie. Binnen elk gezinssysteem vragen een aantal aspecten aandacht, zoals bijvoorbeeld:

  • het afronden van het huwelijk, zodat dat de problemen uit het huwelijk geen blijvende rol spelen in de relatie als ouders;
  • vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek bij een ex-partner;
  • reacties van de kinderen op de scheiding;
  • betrokken familie/vrienden;
  • invloed van een nieuwe partner.

Een goede echtscheiding eindigt in ruimte voor ex-partners om hun leven elk zelfstandig vorm te geven. Het ouderschap wordt als onderdeel daarvan gereorganiseerd, zodat kinderen inhoud blijven geven aan de band met hun vader en moeder en omgekeerd. Dit is voor kinderen de basis voor een gezonde ontwikkeling. De omgeving van het veranderde gezin is vervolgens in staat op gewenste wijze betrokken te blijven.

Samenwerken

!JES jij en scheiden werkt samen met verschillende professionals. Professionals met hart voor de zaak. Zij beschikken uiteraard over de juiste bevoegdheden, kennis en vaardigheden. De betrokkenheid van en bij mensen vormt een belangrijke drijfveer. Daarnaast hebben zij plezier in samenwerken.

Er wordt bij de professionals een beroep gedaan op de combinatie zelfstandigheid, inspiratie en samenwerken met collega’s, om de hulp aan ouders en kinderen na echtscheiding binnen !JES jij en scheiden te optimaliseren.

Op het gebied van mediation wordt o.a. samengewerkt met:

Gerda Wilbrink en Rob Kuijpers

Klacht en geschil

De medewerkers van !JES stemmen de werkzaamheden af met ouders en/of een kind/jongere. Op die manier wordt begeleiding in overeenstemming met elkaar vorm gegeven. Toch kan het voorkomen dat er onduidelijkheden of zelfs onenigheid ontstaat. In dat geval kan de klachtenprocedure worden gevolgd. Deze hebben wij ingedeeld in 3 stappen. Deze procedure is ook te gebruiken voor professionals die de train de trainer !JES het brugproject volgen.

Klacht en geschil

De medewerkers van !JES stemmen de werkzaamheden af met ouders en/of een kind/jongere. Op die manier wordt begeleiding in overeenstemming met elkaar vorm gegeven. Toch kan het voorkomen dat er onduidelijkheden of zelfs onenigheid ontstaat. In dat geval kan de klachtenprocedure worden gevolgd. Deze hebben wij ingedeeld in 3 stappen. Deze procedure is ook te gebruiken voor professionals die de train de trainer !JES het brugproject volgen.

Meldcode huiselijk geweld

!JES jij en scheiden maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling.

Zie voor meer informatie hierover de site van de Rijksoverheid.

Privacyverklaring & AVG

Via de onderstaande link kun je de Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) downloaden.