Tineke van den Berg

In 2003 startte de specialisatie ‘(echt)scheiding’ van Tineke van den Berg tijdens de ontwikkeling van !JES het brugproject, in samenwerking met Gerda Wilbrink. Binnen haar particuliere praktijk !JES jij en scheiden, begeleidt Tineke ouders, kinderen en jongeren voor, tijdens en na de fase van scheiden. Zij luistert vooral naar kinderen en jongeren en helpt hen bij vragen of moeilijkheden. Zij zorgt ervoor dat kinderen en jongeren hun stem (weer) kunnen laten horen. Ouders wil zij begeleiden, zodat deze gezamenlijk hun taak als ouders kunnen blijven uitvoeren na de scheiding. Aan professionals wil zij kennis en vaardigheden overdragen in het begeleiden op dit gebied. Haar nieuwe boek voor professionals is in juni 2018 uitgekomen: Praten met kinderen en jongeren over scheiding.

Vanaf 2014 werkt zij samen met Rob Kuijpers binnen Kuijpers & van den Berg, om scholing voor professionals te verzorgen op het gebied van scheiding.

Vanaf 2015 verzorgt zij aan de post-academische opleiding voor Orthopedagoog Generalist in Groningen het lesblok “ouderschap na scheiden”.

Vanaf 2015 is Tineke van den Berg bevoegd om het (groeps)programma Kind uit de Knel uit te voeren.

Vanaf 2015 wordt door de Rechtbank Overijssel onder andere een beroep op haar gedaan als Bijzondere Curator in jeugdzaken. In die functie treedt zij op als ‘advocaat’ voor het kind.

Tineke heeft een heldere visie ontwikkeld op ouderschap na scheiden en op het begeleiden van kinderen en jongeren na scheiden. Inspiratiebronnen zijn professionals die gespecialiseerd zijn op dit gebied, zoals Ed Spruijt, Else-Marie van den Eerenbeemt, Justine van Lawick en bovenal Lieve Cottyn.

Haar kennis en inzet gebruikt zij ook in het meedenken met professionals om ouders en kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in het proces van scheiden.
1. Deelname werkgroep Wegwijzer Kind en Echtscheiding. Ontwikkelaars van andere programma’s op het gebied van scheiden, in samenwerking met het NJi, Trimbos, TNO en o.a. de Universiteit van Utrecht.
2. Samenwerking met Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming, Mediation en Advocatuur in Zwolle. Doel: verbeteren betrekken kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan.
3. Samenwerking met advocaten en hulpverleners. Doel: preventief werken op het gebied van scheiding en recht doen aan de stem van het kind of de jongere.

Tineke van den Berg is mede-oprichter van PRO, leren & gedrag (in 1993). Tijdens het werk bij PRO heeft zij kennis verkregen op de terreinen van leerproblematiek en gedragsproblematiek. In het bijzonder: dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, angstproblematiek, trauma (EMDR), depressie en problemen op sociaal gebied. Naast de blijvende samenwerking met PRO, neemt zij deze ervaring mee in haar werk met kinderen en ouders, na scheiden.

Tineke van den Berg, psycholoog kind & jeugd,
GZ-psycholoog, orthopedagoog/docent en trainer.

BIG registratienummer 89050139825
KvK nummer 59846119

Lidmaatschappen

NIP          Nederlands Instituut voor Psychologen
NVO        Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen
VEN        Vereniging EMDR Nederland

Kwaliteitsstatuut

!JES jij en scheiden heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ.