Professionals

!JES jij en scheiden biedt met verschillende programma’s ondersteuning aan professionals.
Hieronder kun je meer informatie vinden over de diverse programma’s en kun je je (waar van toepassing) aanmelden.

Begeleiding kind & ouders

Vanaf 1 januari 2021 wordt de begeleiding aan kinderen en ouders binnen teamverband vormgegeven binnen Het Huis.

!JES het brugproject (8-12 jaar)

Dit is een preventieve groepstraining voor kind & ouders en heeft als hoofddoel kinderen te helpen bij hun taken die zij te doen hebben als gevolg van de scheiding. De ouders leren hun kinderen er voor hun kinderen te zijn tijdens een periode die van henzelf veel vraagt.

!JES jij en scheiden biedt een ‘train de trainer’ programma voor professionals.

!JES jongeren & hun ouders (12+)

Dit is een preventief groepsprogramma voor jongeren en voor hun ouders. Het is volledig gericht op het geven van psycho-educatie, waarmee zowel de jongere als de ouders zelf kunnen bepalen welke zaken zij te doen hebben als gevolg van de scheiding. Voor sommige is deze informatie voldoende, voor anderen zet het aan om gerichter hulp te zoeken.

!JES jij en scheiden biedt een trainingsporgramma voor professionals.

Train de trainer !JES het brugproject

Organisaties die !JES het brugproject aanbieden, zorgen ervoor dat hun professionals gecertificeerd zijn. De train de trainer wordt zowel incompany aangeboden als in georganiseerde groepen.

Praktische informatie:

(Ortho)pedagogen, psychologen kind & jeugd. Professionals in de jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld in het (school)maatschappelijk werk, buurtwerk, bij Centra voor Jeugd & Gezin of in een particuliere praktijk. Mediators die met gescheiden ouders werken. Minimaal HBO-niveau.

Na afloop ben je bevoegd om de training !JES het brugproject te geven aan kinderen en ouders.

Deze train de trainer is geaccrediteerd door: SKJ voor jeugdzorgwerkers.

Je leert het theoretisch kader en de uitgangspunten van de training !JES het brugproject. Hiermee ben je in staat het trainingsprogramma uit te voeren, in samenwerking met een collega. Het doel van de intervisie is om mogelijkheid te bieden tot verheldering en verdieping.

Voor nog meer verdieping wordt een aanvullende training geadviseerd die door Kuijpers & van den Berg wordt gegeven. Hierin wordt aandacht besteed aan ouderschap na scheiden en praten met kinderen.

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100 procent (training en intervisie). De intervisie vindt plaats circa drie maanden na de trainingsdag. Daarna ben je BASIS-gecertificeerd trainer voor !JES het brugproject.

Data

In verband met de Sabbatical ( april 2020 – oktober 2020) van Tineke van den Berg, zal de volgende training gepland worden in november 2020.
Het blijft mogelijk om een incompany training !JES het brugproject te organiseren in 2020.

Plaats

!JES jij en scheiden
Kantoor 108
Rijnlaan 25
8032 JZ Zwolle

1. Voorbereiding (minimaal 30 minuten)
 • Algemene afstemming op het thema.
 • Bepalen competenties en leerdoelen.
2. Trainingdag (7 uur)
 • Theoretische achtergrond.
 • Inhoud training ouders & kind.
 • Vaardigheden trainen.
3. Uitvoeren !JES het brugproject in de eigen organisatie

 

4. Voorbereiding en intervisie (minimaal 4 uur)
 • Beschrijving casus.
 • Intervisiebijeenkomst van 3 uur.

 De kosten voor de training bedragen 600 euro p.p, inclusief trainershandleiding en materiaal kind en ouders van !JES het brugproject.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de deze pagina. Je ontvangt daarna per mail het inschrijvingsformulier, het programma en de algemene voorwaarden.

Er kan ook een offerte aangevraagd worden voor een in company training. 

Training voor het programma !JES jongeren & hun ouders

Organisaties die dit programma aanbieden, zorgen ervoor dat hun professionals gecertificeerd zijn om het te mogen uitvoeren. Het trainingsprogramma is erop gericht om het programma in tweetallen uit te voeren.

Praktische informatie:

(Ortho)pedagogen, psychologen kind & jeugd. Professionals in de jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld in het (school)maatschappelijk werk, buurtwerk, bij Centra voor Jeugd & Gezin of in een particuliere praktijk. Mediators die met gescheiden ouders werken. Minimaal HBO-niveau.

Na afloop ben je bevoegd om de training !JES het brugproject te geven aan kinderen en ouders.

Deze train de trainer is geaccrediteerd door: SKJ voor jeugdzorgwerkers.

Je leert het theoretisch kader en de uitgangspunten van de training !JES het brugproject. Hiermee ben je in staat het trainingsprogramma uit te voeren, in samenwerking met een collega. Het doel van de intervisie is om mogelijkheid te bieden tot verheldering en verdieping.

Voor nog meer verdieping wordt een aanvullende training geadviseerd die door Kuijpers & van den Berg wordt gegeven. Hierin wordt aandacht besteed aan ouderschap na scheiden en praten met kinderen.

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100 procent (training en intervisie). De intervisie vindt plaats circa drie maanden na de trainingsdag. Daarna ben je BASIS-gecertificeerd trainer voor !JES het brugproject.

Data

In verband met de Sabbatical ( april 2020 – oktober 2020) van Tineke van den Berg, zal de volgende training gepland worden in november 2020.
Het blijft mogelijk om een incompany training !JES het brugproject te organiseren in 2020.

Plaats

!JES jij en scheiden
Kantoor 108
Rijnlaan 25
8032 JZ Zwolle

1. Voorbereiding (minimaal 30 minuten)
 • Algemene afstemming op het thema.
 • Bepalen competenties en leerdoelen.
2. Trainingdag (7 uur)
 • Theoretische achtergrond.
 • Inhoud training ouders & kind.
 • Vaardigheden trainen.
3. Uitvoeren !JES het brugproject in de eigen organisatie

 

4. Voorbereiding en intervisie (minimaal 4 uur)
 • Beschrijving casus.
 • Intervisiebijeenkomst van 3 uur.

 De kosten voor de training bedragen 600 euro p.p, inclusief trainershandleiding en materiaal kind en ouders van !JES het brugproject.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de deze pagina. Je ontvangt daarna per mail het inschrijvingsformulier, het programma en de algemene voorwaarden.

Er kan ook een offerte aangevraagd worden voor een in company training. 

Coaching on the job

Voor wie meer van dit specifieke vak wil leren. Je mag het van mij afkijken tijdens mijn werk en ik geef feedback als jij je werk doet.

In gesprek met elkaar

Wil je liever tijdens een gesprek van gedachten wisselen over dit onderwerp en misschien wel breder over het thema hulpverlenen bij scheiding, dan kan dat ook.

Meer over het boek 'Praten met kinderen en jongeren over scheiding'
Een praktijkboek voor professionals
 • Voer betere gesprekken met kinderen van gescheiden ouders
 • Weet wat een kind te doen heeft bij scheiding en help de veerkracht te vergroten
 • Help ouders op weg om bij scheiding vooral zelf hun kinderen te helpen

Dit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. Hulpverleners lezen wat die kinderen te doen staat en krijgen gesprekstechnieken aangereikt om hen daarbij te helpen. Bovendien biedt het boek materiaal voor hulpverleners die ouders begeleiden in het omgaan met hun kind na scheiding.

Een aantal hoofdstukken in Praten met kinderen en jongeren over scheiding zijn ingedeeld naar praktische thema’s waar kinderen mee te maken krijgen na een scheiding. Behalve  achtergrondinformatie en technieken geeft het boek ideeën voor en praktische voorbeelden van gesprekken voeren en werken met kinderen van verschillende leeftijden.

Auteur drs. T.G. van den Berg is senior GZ-psycholoog kind & jeugd en Orthopedagoog-Generalist. Ze ontwikkelde !JES het brugproject, een erkende effectieve jeugdinterventie voor kinderen en ouders na scheiding. Ook traint ze professionals om met deze methodiek te werken. In haar praktijk !JES jij en scheiden werkt zij met kinderen en ouders na scheiding.

Van den Berg verzorgt scholing voor scheidingsprofessionals, is Bijzondere Curator bij de rechtbank en geeft aan de Rijksuniversiteit Groningen het blok Ouderschap na scheiden aan studenten Orthopedagogiek-Generalist.

> Bestel het boek