Professionals

!JES jij en scheiden biedt met verschillende programma’s ondersteuning aan professionals.
Hieronder kun je meer informatie vinden over de diverse programma’s en kun je je (waar van toepassing) aanmelden.

Begeleiding kind & ouders

Vanaf 1 januari 2021 wordt de begeleiding aan kinderen en ouders binnen teamverband vormgegeven binnen Het Huis.

!JES het brugproject (8-12 jaar)

Deze preventieve groepstraining voor kind & ouders heeft als hoofddoel kinderen te helpen bij wat hun te doen staat (hun ‘taken’) als gevolg van de scheiding. Tegelijk leren de ouders er voor hun kinderen te zijn, in een periode waarin ook van henzelf veel gevraagd wordt.

!JES jij en scheiden biedt een ‘train de trainer’ programma voor professionals.

!JES het brugproject (8-12 jaar)

Deze preventieve groepstraining voor kind & ouders heeft als hoofddoel kinderen te helpen bij wat hun te doen staat (hun ‘taken’) als gevolg van de scheiding. Tegelijk leren de ouders er voor hun kinderen te zijn, in een periode waarin ook van henzelf veel gevraagd wordt.

!JES jij en scheiden biedt een ‘train de trainer’ programma voor professionals.

!JES jongeren & hun ouders (12+)

Dit preventieve groepsprogramma voor jongeren en hun ouders is erop gericht dat de jongeren en de ouders zelf ontdekken en bepalen wat zij te doen hebben als gevolg van de scheiding. Het programma biedt psycho-educatie, en is voor sommige deelnemers voldoende om zelfstandig mee verder te kunnen, terwijl anderen mogelijk ontdekken dat ze meer hulp nodig hebben.

!JES jij en scheiden biedt een trainingsprogramma voor professionals.

!JES jongeren & hun ouders (12+)

Dit preventieve groepsprogramma voor jongeren en hun ouders is erop gericht dat de jongeren en de ouders zelf ontdekken en bepalen wat zij te doen hebben als gevolg van de scheiding. Het programma biedt psycho-educatie, en is voor sommige deelnemers voldoende om zelfstandig mee verder te kunnen, terwijl anderen mogelijk ontdekken dat ze meer hulp nodig hebben.

!JES jij en scheiden biedt een trainingsprogramma voor professionals.

Train de trainer !JES het brugproject

Organisaties die !JES het brugproject aanbieden, zorgen ervoor dat hun professionals gecertificeerd zijn. De train de trainer wordt zowel incompany aangeboden als in georganiseerde groepen.

Praktische informatie:
(Ortho)pedagogen, psychologen kind & jeugd; professionals in de jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld in het (school)maatschappelijk werk, buurtwerk, bij Centra voor Jeugd & Gezin of in een particuliere praktijk; mediators die met gescheiden ouders werken. Minimaal hbo-niveau.

Na afloop ben je bevoegd om de training !JES het brugproject te geven aan kinderen en ouders.

Deze train de trainer is geaccrediteerd door: SKJ voor jeugdzorgwerkers.

Je verdiept je in het theoretisch kader en in de uitgangspunten van de training !JES het brugproject. Door dit kader en de uitgangspunten te leren kennen, ben je in staat het trainingsprogramma uit te voeren, in samenwerking met een collega. De intervisiebijeenkomst biedt de mogelijkheid tot verheldering en verdieping.

Informeer bij !JES naar de mogelijkheden voor nog verdere verdieping.

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100 procent (training en intervisie). De intervisie vindt plaats circa drie maanden na de trainingsdag. Daarna ben je BASIS-gecertificeerd trainer voor !JES het brugproject.
Datum

In Marum (Groningen) 17 november 2022 ( trainingsdag) en 7 maart 2023 ( intervisie ochtend online)

Incompany: 10 mei 2022 in Steenbergen.

Plaats

!JES jij en scheiden
Kantoor 108
Rijnlaan 25
8032 JZ Zwolle

1. Voorbereiding (minimaal 30 minuten)
 • Algemene afstemming op het thema.
 • Bepalen competenties en leerdoelen.
2. Trainingdag (7 uur)
 • Theoretische achtergrond.
 • Inhoud training ouders & kind.
 • Vaardigheden trainen.
3. Uitvoeren !JES het brugproject in de eigen organisatie
4. Voorbereiding en intervisie (minimaal 4 uur)
 • Beschrijving casus.
 • Intervisiebijeenkomst van 3 uur.
De kosten voor de training bedragen 600 euro p.p, inclusief trainershandleiding en materiaal kind en ouders van !JES het brugproject.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze pagina. Je ontvangt daarna per e-mail het inschrijvingsformulier, het programma en de algemene voorwaarden.

De training kan ook incompany worden gegeven. Vraag hiervoor een offerte aan.

Training voor het programma !JES jongeren & hun ouders

Organisaties die dit programma aanbieden, zorgen ervoor dat hun professionals gecertificeerd zijn om het te mogen uitvoeren. Het trainingsprogramma is erop gericht om het programma in tweetallen uit te voeren.

Praktische informatie:
Deze train de trainer sluit naadloos aan op die van !JES het brugproject. Deze training is geschikt voor (ortho)pedagogen, psychologen kind & jeugd; professionals in de jeugdhulpverlening, zoals bijvoorbeeld in het (school)maatschappelijk werk, buurtwerk, bij Centra voor Jeugd & Gezin of in een particuliere praktijk; mediators die met gescheiden ouders werken. Minimaal hbo-niveau.

Na afloop ben je bevoegd om de training !JES jongeren & hun ouders te geven aan kinderen en ouders.

Het programma is door het SKJ geaccrediteerd vanaf 1 oktober 2022, voor het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren- Training. In totaal voor 14 punten.

Je verdiept je in het theoretisch kader en de uitgangspunten van het programma !JES jongeren & hun ouders. Door dit kader en de uitgangspunten te leren kennen, ben je in staat het programma uit te voeren, in samenwerking met een collega. De intervisiebijeenkomst biedt de mogelijkheid tot verheldering en verdieping.
Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100 procent (training en intervisie). De intervisiebijeenkomst vindt plaats circa drie maanden na de trainingsdag. Daarna ben je gecertificeerd trainer voor !JES jongeren & hun ouders.
Datum

29 november 2022 ( trainingsdag) en 14 februari 2023 ( intervisie- ochtend, online).

Plaats

!JES jij en scheiden
Kantoor 108
Rijnlaan 25
8032 JZ Zwolle

1. Voorbereiding (minimaal 30 minuten)
 • Algemene afstemming op het thema.
 • Bepalen competenties en leerdoelen.
2. Trainingdag (7 uur)
 • Theoretische achtergrond.
 • Inhoud van het programma voor jongeren & hun ouders.
 • Vaardigheden trainen.
3. Uitvoeren !JES jongeren & hun ouders in de eigen organisatie
4. Voorbereiding en intervisie (minimaal 4 uur)
 • Beschrijving casus.
 • Intervisiebijeenkomst van 3 uur.
De kosten voor de train de trainer bedragen 980 euro p.p. Elke trainer ontvangt een handleiding van het complete programma. Per twee trainers is er een programmabox beschikbaar, waarin al het nodige materiaal te vinden is voor de uitvoering van het programma aan jongeren en hun ouders. Bij elke volgende uitvoering is het alleen nodig om werkboekjes te bestellen. Deze kosten 5 euro per stuk.

Je kunt het inschrijfformulier gebruiken om je aan te melden voor de train de trainer.

De training kan ook incompany worden gegeven. Vraag hiervoor een offerte aan.

Coaching on the job

Voor wie meer van dit specifieke vak wil leren. Je mag het van mij afkijken tijdens mijn werk en ik geef feedback als jij je werk doet.

In gesprek met elkaar

Wil je liever tijdens een gesprek van gedachten wisselen over dit onderwerp en misschien wel breder over het thema hulpverlenen bij scheiding, dan kan dat ook.

Meer over het boek 'Praten met kinderen en jongeren over scheiding'
Een praktijkboek voor professionals
 • Voer betere gesprekken met kinderen van gescheiden ouders
 • Weet wat een kind te doen heeft bij scheiding en help het de veerkracht te vergroten
 • Help ouders op weg om bij scheiding vooral zelf hun kinderen te helpen

Dit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. Hulpverleners lezen wat die kinderen te doen staat en krijgen gesprekstechnieken aangereikt om hen daarbij te helpen. Bovendien biedt het boek materiaal voor hulpverleners die ouders begeleiden in het omgaan met hun kind na scheiding.

Een aantal hoofdstukken in Praten met kinderen en jongeren over scheiding zijn ingedeeld naar praktische thema’s waar kinderen mee te maken krijgen na een scheiding. Behalve  achtergrondinformatie en technieken geeft het boek ideeën voor en praktische voorbeelden van gesprekken voeren en werken met kinderen van verschillende leeftijden.

Auteur drs. T.G. van den Berg is senior GZ-psycholoog kind & jeugd en Orthopedagoog-Generalist. Ze ontwikkelde !JES het brugproject, een erkende effectieve jeugdinterventie voor kinderen en ouders na scheiding. Ook traint ze professionals om met deze methodiek te werken. In haar praktijk !JES jij en scheiden werkt zij met kinderen en ouders na scheiding.

Van den Berg verzorgt scholing voor scheidingsprofessionals, is Bijzondere Curator bij de rechtbank en geeft aan de Rijksuniversiteit Groningen het blok Ouderschap na scheiden aan studenten Orthopedagogiek-Generalist.

> Bestel het boek